ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σιατίστης 1 με Ιουστιανού
Κέντρο Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνα: 2311 269787 & 2310 699831