ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σιατίστης 1 με Ιουστιανού
Κέντρο Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνo: 2310 699831