Έπιπλα για Airbnb

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη του χώρου σας και σας παρουσιάζουμε τρισδιάστατα τις προτάσεις μας και την τελική του διαμόρφωση.

Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου σας, σε χρώματα της επιλογής σας και πάντα σεβόμενοι το διαθέσιμο μπάτζετ.