Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NATISA ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NATISA ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ