έπιπλα Makis+Nikos

GREN

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S056, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S056

Τιμές: Ξύλο δρυ: 53€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S072, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S072

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 60€ - Ξύλο δρυ: 70€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S074, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S074

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 69€ - Ξύλο δρυ: 79€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S076, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S076

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 62€ - Ξύλο δρυ: 72€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S094, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S094

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 54€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S095, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S095

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 44€

128 57 43 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S096, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S096

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 45€

128 57 43 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S106, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S106

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 50€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S112, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S112

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 45€

112 52 44 77
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S114, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S114

Τιμές: Ξύλο δρυ: 62€

112 52 44 77
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S115, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S115

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 40€ - Ξύλο δρυ: 48€

80,5 35 48,5 77
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S116, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S116

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 40€ - Ξύλο δρυ: 48€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S123, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S123

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 75€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S136, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S136

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 47€

111 53 42 77
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S152, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S152

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 44€

111 52 43 80
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S154, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S154

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 47€

111 52 44 80
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S156, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S156

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 46€

111 52 44 80
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S162, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S162

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 45€

111 52 42 80
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S166, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S166

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 43€

111 52 42 80
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S174, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S174

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 47€

111 53 42 78
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S176, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S176

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 45€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S182, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S182

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 40€

107 49 43 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S184, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S184

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 41€

107 49 43 78
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S186, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S186

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 45€

107 49 43 78
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S192, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S192

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 40€

107 49 43 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S194, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S194

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 41€

107 49 43 78
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S202, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S202

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 40€

107 49 43 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S204, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S204

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 41€

107 49 43 78
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S214, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S214

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 43€

107 48 43 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S216, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S216

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 44€

107 48 43 79
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S222, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S222

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 46€

107
48 43 78
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S226, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S226

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 50€

114 44 44 78
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S232, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S232

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 41€

109 48 43 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S234, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S234

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 42€

109 48 43 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S242, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S242

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 43€

107 52 42 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S244, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S244

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 43€

107 52 42 76
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S254, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S254

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 47€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S284, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S284

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 39€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S302, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S302

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 42€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S306, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S306

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 43€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S314, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S314

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 43€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S316, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S316

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 44€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S324 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S324

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 45€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S332 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S332

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 45€

113 43 48 76
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S334 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S334

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 53€

109 40 44 76
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S336 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S336

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 53€

110 40 44 76
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S342 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S342

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 42€

109 42 45 78.5
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S344 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S344

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 55€

116 46 46 77.5
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S346 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S346

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 47€

111 42 45 76
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S366 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S366

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 74€

ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S381 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S381

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 29€

n/a 38 38 82
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S382 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S382

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 30€

n/a 38 38 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S383 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S383

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 27€

n/a 38 38 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S384 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S384

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 27€

n/a 38 38 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S385 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S385

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 32€

n/a 38 38 75
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ S386 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: S386

Τιμές: Ξύλο οξιάς: 32€

n/a 36 36 76
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BS5172M ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

BS5172M

Τιμές: 26€

103 47 46 74
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BS5172L ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

BS5172L

Τιμές: 26€

103 47 46 74
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BS8012L ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

BS8012L

Τιμές: 41€

108.5 59.5 55 66
ΣΚΑΜΠΟ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BS8012M ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

BS8012M

Τιμές: 41€

108.5 59.5 55 66