έπιπλα Makis+Nikos

GREN

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ALGARVE, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: ALGARVE

Τιμή: 254€

90 67 58 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BADSAAL, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BADSAAL

Τιμή: 195€

85 63 56 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BENCH 66, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BENCH 66

Τιμή: 546€

87 60 160~300 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BROOKLYN, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BENCH BROOKLYN

Τιμή: 695€

87 60 246~306 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BROOKLYN PR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BROOKLYN PR

Τιμή: 163€

89 63 55 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BROOKLYN AR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BROOKLYN AR

Τιμή: 156€

86 72 62 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BUZZ, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BUZZ

Τιμή: 254€

80 76 70 46
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ CABALLERO, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: CABALLERO

Τιμή: 546€

87 60 166~306 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ COMO, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: COMO

Τιμή: 332€

81 78 64 46
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DIAMOND, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DIAMOND

Τιμή: 332€

81 78 64 46
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DIAMOND BAR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DIAMOND BAR

Τιμή: 156€

129 70 56 80
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ QUADRANT, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: QUADRANT

Τιμή: 156€

87 62 57 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ MILAN, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: MILAN

Τιμή: n/a

n/a n/a n/a n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SHANGHAI AR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: SHANGHAI AR

Τιμή: 156€

86 67 64 53
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SHELL, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: SHELL

Τιμή: 134€

89 64 55 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ WAVE WA, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: WAVE WA

Τιμή: n/a

n/a n/a n/a n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ WAVE AR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: WAVE AR

Τιμή: 156€

86 69 62 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ZAGREB AR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: ZAGREB AR

Τιμή: 156€

88 72 62 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ZAGREB, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: ZAGREB

Τιμή: 254€

80 83 70 46