Καριέρα

Η εταιρία Makis-Nikos έχει νέες θέσεις εργασίας στο τομέα των πωλήσεων και στον τομέα της τοποθέτησης επίπλων. Για όποιον ενδιαφέρετε, παρακαλώ πολύ για μια αποστολή Βιογραφικού στο email: