ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Δερμάτινες πολυθρόνες και καναπέδες καταστημάτων εστίασης.

* Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ και αφορούν παραγγελίες άνω των 30 τεμαχίων εκτός κι αν αναγράφεται διαφορετικά.

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-5409-3, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-5409-3

Τιμή: 930€
Ελάχιστη παραγγελία: 17τεμ

71 86 207 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-5410-3, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-5410-3

Τιμή: 970€
Ελάχιστη παραγγελία: 17τεμ

71 91 218 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-50149-3, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-50149-3

Τιμή: 900€
Ελάχιστη παραγγελία: 17τεμ

65 102 240 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-72256, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-72256

Τιμή: 360€
Ελάχιστη παραγγελία: 20τεμ

85 85 72 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-72258, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-72258

Τιμή: 260€
Ελάχιστη παραγγελία: 20τεμ

68 90 72 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-72259, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-72259

Τιμή: 205€
Ελάχιστη παραγγελία: 20τεμ

84 73 75 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-50150-3, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-50150-3

Τιμή: 1030€
Ελάχιστη παραγγελία: 17τεμ

88 91 226 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-46103, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-46103

Τιμή: 495€
Ελάχιστη παραγγελία: 17τεμ

n/a n/a n/a n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-46105, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-46105

Τιμή: 585€
Ελάχιστη παραγγελία: 17τεμ

n/a n/a n/a n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-9029, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-9029

Τιμή: 500€
Ελάχιστη παραγγελία: 20τεμ

66 159 82 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-5097-3, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-5097-3

Τιμή: 1010€
Ελάχιστη παραγγελία: 17τεμ

79 91 210 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-5088-3, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-5088-3

Τιμή: 1255€ n/a
Ελάχιστη παραγγελία: 17τεμ

65 92 222 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-70241, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-70241

Τιμή: 360€
Ελάχιστη παραγγελία: 20τεμ

87 78 68 n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DF-72242, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DF-72242

Τιμή: n/a
Ελάχιστη παραγγελία: 17τεμ

n/a n/a n/a n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ALGARVE, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: ALGARVE

Τιμή: 254€

90 67 58 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BADSAAL, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BADSAAL

Τιμή: 195€

85 63 56 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BENCH 66, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BENCH 66

Τιμή: 546€

87 60 160~300 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BROOKLYN, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BENCH BROOKLYN

Τιμή: 695€

87 60 246~306 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BROOKLYN PR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BROOKLYN PR

Τιμή: 163€

89 63 55 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BROOKLYN AR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BROOKLYN AR

Τιμή: 156€

86 72 62 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ BUZZ, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: BUZZ

Τιμή: 254€

80 76 70 46
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ CABALLERO, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: CABALLERO

Τιμή: 546€

87 60 166~306 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ COMO, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: COMO

Τιμή: 332€

81 78 64 46
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DIAMOND, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DIAMOND

Τιμή: 332€

81 78 64 46
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ DIAMOND BAR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: DIAMOND BAR

Τιμή: 156€

129 70 56 80
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ QUADRANT, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: QUADRANT

Τιμή: 156€

87 62 57 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ MILAN, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: MILAN

Τιμή: n/a

n/a n/a n/a n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SHANGHAI AR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: SHANGHAI AR

Τιμή: 156€

86 67 64 53
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SHELL, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: SHELL

Τιμή: 134€

89 64 55 51
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ WAVE WA, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: WAVE WA

Τιμή: n/a

n/a n/a n/a n/a
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ WAVE AR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: WAVE AR

Τιμή: 156€

86 69 62 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ZAGREB AR, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: ZAGREB AR

Τιμή: 156€

88 72 62 52
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ZAGREB, ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ MAKIS-NIKOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδ: ZAGREB

Τιμή: 254€

80 83 70 46